Komfortowy wypoczynek

Oferta
Strona główna
Atrakcje Ustronia Morskiego
Dojazd
Last Minute
Zapraszamy do rezerwacji pakietów pobytowych!

Regulamin

Szanowni Państwo, dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku, w wysokości min 30% wyliczonej kwoty za pobyt, równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z poniższym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Gość Rezydencji ZENIT w dniu przybycia, zobowiązany jest do uregulowania z góry całej należności za pobyt oraz opłaty miejscowej.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu będzie dokonywane w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 5. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać w Rezydencji wyłącznie za wcześniejszą zgodą pracownika recepcji. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju hotelowym bez wcześniejszego zgłoszenia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie w/w osoby do pokoju Gościa wg obowiązującego cennika. W takim przypadku Rezydencja ZENIT ma prawo obciążyć Gościa za pobyt osoby dokwaterowanej.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów elektrycznych/gazowych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 7. W części hotelowej Rezydencji ZENIT obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 8. Rezydencja ZENIT nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu odbiornik telewizyjny, który Gość może wypożyczyć na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku.
 9. Rezydencja ZENIT świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub właścicielowi obiektu, co umożliwi nam niezwłoczna reakcję.
 10. Odpowiedzialność Rezydencji ZENIT z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 1. Rezydencja ZENIT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 2. Przedmioty osobiste, pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu przez Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez niego i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pozostawione przedmioty przechowane będą przez 7 dni.
 3. Zabrania się palenia tytoniu na terenie Rezydencji ZENIT. Nie stosowanie powyższego skutkuje obciążeniem Gościa kwotą 300 zł.
 4. Zabrania się wynoszenia przez Gości Rezydencji ZENIT wyżywienia oraz nakryć stołowych z sali restauracyjnej.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających.
 6. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź nie zwrócenia przedmiotów należących do Rezydencji ZENIT, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości :
  • klucz hotelowy – 25 zł,
  • leżak plażowy – 60 zł,
  • parawan plażowy – 40 zł,
  • szlafrok hotelowy – 90 zł,
  • ręcznik duży – 60 zł,
  • ręcznik mały – 40 zł.
 7. Rezydencja ZENIT ma obowiązek zapewnić:
  • zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte,
  • wykonywanie niezbędnych napraw w pokoju podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na nie zgodę i życzenie.